Glasmaterialer

Glasmaterialer

Glas-affald bliver til nyt glas

Som ved flere andre affaldsprodukter er det vigtigt at adskille og sortere i ensartede fraktioner, for at få en rimelig skrotpris for det endelige produkt.

Glas er enkelt at behandle og skal sorteres i støbt glas fra beholdere og i planglas. Desuden skal farvet og ufarvet glas holdes adskilt.

Jo mere omhyggelig sorteringen er, jo bedre pris kan man opnå. Fx kan selv små stykker keramik ødelægge en hel sending glas, hvorimod plast og metal let sorteres fra i omsmeltningen.

Glas som affald opdeles i

  • glas fra beholdere
  • glas fra vinduer og spejle
  • farvet glas
  • ufarvet glas.
Sortering af glas 
Omhyggelig sortering af glas-affaldet i enkelte fraktioner sikrer en god pris ved genvinding.
Grizzly Granulator M80 til neddeling af næsten alle slags affald
Grizzly Granulator M80 til neddeling af næsten alle slags affald

Neddeling sparer plads
Neddeling sparer plads og omkostninger ved transport til stedet for omsmeltning.