Glas

Glas

Glas som affald er en ressource, der er rentabel at genvinde. Det er energibesparende at omsmelte af genbrugsglas i forhold til at fremstille nyt. 

Glas kan neddeles, omsmeltes og bruges til fremstilling af isoleringsmaterialer, glasemballager og til nyt planglas.

Det er vigtigt, at glas sorteres grundigt. Planglas skal sorteres fra andet glas og desuden sorteres i klart glas og farvet glas.

Sådan behandles affald af glas til genvinding.

Kontakt os og få løsninger på dit glas-affald.

Planglas til genvinding
Planglas til genvinding

Planglas er glas fra vinduer, døre og indgangspartier.
Også hærdet glas fra døre og vinduer er planglas.
Affald glas flasker til genvinding
Affald glas flasker til genvinding

Andet glas er alle andre former for glas: Glas med krumme overflader, fx glasflasker og andre glas-emballager.