Blandet affald – MSW

Blandet affald – MSW

MSW (Municipal Solid Waste) er almindelig dagrenovation og dagrenovationslignende affald, der består af så mange slags affald, at det ikke giver mening at sortere affaldet i de enkelte affaldstyper.

Derimod kan man med fordel sortere enkelte affaldstyper fra og derved opnå at en mindre affaldsmængde går til forbrænding og samtidig få flere fraktioner, der kan genvindes og omsættes.  

Jo større procentdel af affaldet, der kan sorteres fra, jo større bliver indtjeningen og miljøgevinsten.

Her er vi hos Wamatech stærke med vores løsninger til sortering og neddeling.

Fraktioner der kan frasorteres er fx 
• Plast 
• Metaller
• Papir, pap og andre fibre
• Glas

Kontakt os og hør om løsningerne til, hvordan blandet affald skal behandles for at give den størst mulige udnyttelse og indtjening.

Grizzly neddeler til MSW
MSW neddeles til mindre enheder, så det er lettere at håndtere og mindre pladskrævende.
Presning af blandet affald
Granuleret MSW presses i baller for nemmere lagring og videre transport.
Sortering giver bonus
Sorteringsmaskine Hustler Conveyor kan effektivt skille plast og metal fra blandet affald og dermed sænke omkostningerne og øge brændbarheden.

Granulering af MSW til små fraktioner
Granuleret MSW før evt. presning og sortering.
Sortering på flere måder
Sortering i forskellige fraktioner så tidligt som muligt i processen er et vigtigt led i behandling og opbevaring af blandet affald.