Blandet affald MSW

Blandet affald MSW

MSW (Municipal Solid Waste) er almindelig dagrenovation og dagrenovationslignende affald, oftest fra husholdninger og institutioner. Det består typisk af mad- og køkkenaffald, grønt affald, emballager af metal eller plastik, plastfilm, pap og papir samt andre forskellige andre usortede materialer.

Inden for MSW arbejder man med 4 muligheder for affaldsbehandling:

  • genvinding
  • kompostering
  • forbrænding
  • deponering

Deponering er sidste og mindst lønsomme udvej for MSW, hvor andre former for behandling giver værdi på hver sin måde.

Blandet affald – MSW

Langt det meste MSW går til forbrænding og dermed til at generere ny energi, hvor man er interesseret i at brændværdien bliver så høj som muligt. Der udvikles hele tiden på at gøre forbrænding af MSW renere og mere økonomisk.

Ofte kan en bedre sortering resultere i, at brændværdien bliver forbedret, og de frasorterede fraktioner kan genvindes og omsættes.

Kontakt os og hør vores forslag til, hvordan jeres MSW kan sorteres, så muligheden for afkast bliver større og omkostningerne mindre.