Zink

Zink

Zink bruges mest i byggeriet. Zink som affald stammer fra tagrender og inddækning ved vinduer og skotrender. Det er et efterspurgt metal til genvinding og er let at håndtere, fordi det er så blødt og relativt let.

Zink til genvinding
Zink til genvinding

Zink skal sorteres fra øvrigt metal og neddeles til ensartede fraktioner. Det giver mulighed for gode råvarepriser.

Sådan behandles zink til genvinding.

Kontakt os gerne for en snak om jeres zinkaffald på info@wamatech.dk.