Stål

Stål

Stål bruges alle vegne og findes som affald i store mængder. Stål som affald findes også i mange forskellige legeringer, fordi det genvindes igen og igen til forskellige formål.

Jern til genvinding
Jern til genvinding

Stål skal, som al andet affald, sorteres og neddeles til håndtérbare enheder. Først da bliver stål rigtig attraktivt som råvare og kan indbringe fornuftige priser.

Kasseret stål kan stamme fra fx lagerreoler, vandrør, radiatorer, bjælker og stolper.

Sådan behandles stål til genvinding.

Kontakt os gerne for en snak om jeres metalaffald på info@wamatech.dk.