Metal

Metal

Metal – en god forretning

Mange metaller er såkaldt knappe resurser og kan som metal-affald indbringe høje priser, specielt efter en omhyggelig sortering.

Ved metal-genvinding forbruges kun 1/10 af den CO2, der ellers forbruges ved at fremstille metallet fra nyt.

Specielt metaller som stål, aluminium og kobber er egnede til genvinding.

Kontakt os gerne for en snak om jeres metalaffald på info@wamatech.dk.

Stål til genvinding
Stål til genvinding

Stål er et meget efterspurgt metal og genvindes i store mængder.
Aluminium til genvinding

Aluminium bruges mange steder, og der er gode grunde til at genvinde.
Kobber affald
Kobber affald

Kobber indbringer høje priser og er et meget eftertragtet metal.
Zink til genvinding
Zink til genvinding

Zink bruges i byggeri, og man får en god pris ved genvinding.
Elektronik og it-udstyr til genvinding
Elektronik og it-udstyr til genvinding

Elektronikskrot WEEE er en blandet affaldstype, som udgør en miljørisiko.
Biler indeholder mange forskellige materialer, der kan genvindes.