LØSNINGER

LØSNINGER

Wamatech – vi er fulde af kreative løsninger

Pressede baller hård plast
Pressede baller hård plast
Hård plast presset til baller, som er effektive at håndtere og transportere.

Hos Wamatech har vi over 20 års erfaring med løsninger til næsten alle slags affald:

Sortering af affald i fraktioner fx OCC, MSW, plast-typer, metaller osv, der kan sælges på det globale marked.

Reducering af fragtomkostninger af affaldet ved transport til genvindingsanlæg.

Genvinding af dæk ved neddeling til gummi-granulat til salg som råvare.

Forberedelse til forbrænding ved presning af affald til baller og emballering. Dette vil både minimere omfanget af affaldsdepotet og minimere risikoen for selvantænding, hvis uheldet skulle være ude.

Klipning, shredding og presning – løsninger til mange andre skrottyper, fx biler og e-skrot.

Kontakt os meget gerne for en snak om en løsning til dit affald: info@wamatech.dk.