IT-udstyr

IT-udstyr

Mængden af kasseret IT-udstyr er voksende og er et problem for mange virksomheder.

Elektronik og it-udstyr til genvinding
Elektronik og it-udstyr til genvinding

Elektronik og it-udstyr er en blandet affaldstype, som kan udgøre en miljørisiko, og som er underlagt WEEE bestemmelserne, et EU-direktiv, som handler om miljøfaktorerne ved elektronikskrot.

Sådan behandles affald fra elektronik og it-udstyr til genvinding.

Kontakt os gerne for en snak om jeres elektronikaffald på info@wamatech.dk.