Dæk

Dæk

Fra dæk til fint gummigranulat

Gamle bildæk, traktordæk og lastbildæk kan blive til den fineste råvare af gummi ved, at neddele de gamle dæk til gummi-granulat. Ud over gummi består dæk også af stål og tekstiler, som sorteres fra i processen.

Det er forbudt i hele EU at deponere gamle dæk på lossepladser, og det gør det ekstra rentabelt, at genanvende dæk.
Desuden er der mange steder gebyrer på skrotning og samtidig tilskud til genvinding af dæk.
Gummi fra dæk kan genvindes til nye dæk, til gummislanger, til havebassinfolie eller til mange andre produkter.

Dæk affald neddelt til genvinding

Dæk som affald opdeles i
• dæk fra entreprenørmaskiner og traktorer
• dæk fra lastbiler
• dæk fra varevogne og personvogne

Sådan behandles dæk til genvinding.

Ståltråd fra dæknedbrydning

Ståltråd fra dæknedbrydning

Gummigranulat af affaldsdæk

Gummigranulat af affaldsdæk


Kontakt os  og hør om rentable løsninger på dit dækaffald.