Komprimatorcontainere

Komprimator-containere bruges til opsamling af affald som papir, pap, plastfolie og brændbart affald før transport til opsamlingssted for forarbejdning. 

Categories: